วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ฟุตบาทเตือนใจ

กวีบ้านๆจาก "Mr.Talon" ....."อาทิตย์คล้อยต่ำ ทอแสงสีทองสวยงาม ผู้คนสัญจรไปมาบนฟุตบาท เสียงฝีเท้าทุกย่างก้าวคอยย้ำเตือนใจ" (ตีพิมพ์ในคอลัมน์สังคม "หมายเหตุคอรัปเตอร์ นสพ.พิมพ์ไทยฉบับวันที่ 16 ส.ค. 59)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น