วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ไม่เอาฝาย

      ระแสข่าวองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมของไทยได้ส่งหนังสือถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขอให้ทบทวนการก่อสร้างฝายประชารัฐ เพราะนำไปสู่การทำลายระบบนิเวศในพื้นที่ป่าต้นน้ำทำให้สัตว์หลายชนิดจึงเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ อาทิ ปู ปลา ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น