วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2559

อารมณ์เย็น

ชื่องาน : อารมณ์เย็น
เทคนิค  : ปากกา&สีน้ำ 
ขนาด :
แรงบันดาลใจ :  อารมณ์เป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนตัวตนของมนุษย์ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น