วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559

be fooled

ชื่องาน :be fooled
เทคนิค  : ปากกา&สีน้ำ 
ขนาด :
แรงบันดาลใจ : บ่อยครั้งที่เห็นปลาหลงกลติดกับดักของมนุษย์ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น