วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2559

โคมไฟไม้ผุ


ชื่องาน : โคมไฟไม้ผุ
เทคนิค  : สื่อผสม
ขนาด :
แรงบันดาลใจ :  ไม้เก่าผุๆ ขวดแก้วเหลือใช้ นำหลอดไฟมาใส่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น