วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559

แก๊งคอรัปชั่น

ภาพประกอบเทคนิคต่างๆ ก็เหมือนน้ำจิ้มที่ช่วยเสริมเรื่องราวนั้นๆในหนังสือพิมพ์  ฯลฯ ให้น่าสนใจขึ้น (ขึ้นอยู่กับมุมมองส่วนบุคคล) เป็นการเอางานศิลปะเข้าไปสอดแทรกกับเรื่องและเหตุการณ์นั้นๆที่เกิดขึ้นในสังคม... (ภาพประกอบสกู้ปหน้า 1 นสพ.พิมพ์ไทย ฉบับวันที่ 4 ต.ค..59)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น