วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ความทรงจำ

ชื่องาน : ความทรงจำ
เทคนิค  : สื่อผสม
ขนาด :
แรงบันดาลใจ :  สมัยเด็กๆตอนเรียนอาชีวะส่วนใหญ่จะอาศัยรถเมล์ในการเดินทางไปโรงเรียนไป-กลับ ภาพการขีดขียนของนักเรียนสมัยนั้นด้วยตัวหนังสือถ้อยคำดิบๆ การเขียนสัญญลักษณ์ตามรถเมล์ ป้ายรถเมล์ ผนังตึกต่างๆ ถือเป็นความทรงจำของผมสมัยนั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น