วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ความเชื่อ


ชื่องาน : ความเชื่อ
เทคนิค  : ภาพถ่าย
ขนาด : 
แรงบันดาลใจ : มนุษย์เชื่อว่ากุญแจ ตัวล็อค อื่นๆ จะสามารถสร้างความปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สินได้ แต่ขณะเดียวกันเรามักได้ยินอยู่เสมอว่าสิ่งต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นด้วยความเชื่อเหล่านี้ไม่สามารถป้องกันภัยได้เลย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น