วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ต้นไม้

ชื่องาน : ต้นไม้
เทคนิค  : สีน้ำ
ขนาด :  
แรงบันดาลใจ :  ช่วงปี 2552 ธรรมชาติและต้นไม้ต่างๆมีอิทธิพลต่อการสร้างศิลปะขณะนั้นมากทีเดียว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น