วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

มุมหนึ่งท่าเตียน

ชื่องาน : มุมหนึ่งท่าเตียน
เทคนิค  : ปากกา&สีอะคริลิค
ขนาด :  13cm. X 18cm.
แรงบันดาลใจ :  มุมหนึ่งของท่าเตียน กรุงเทพฯ ที่เคยมานั่งเล่นไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น