วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

let me (ปล่อยหนู)


ชื่องาน : let me (ปล่อยหนู) 
เทคนิค  : สื่อผสม 
ขนาด :
แรงบันดาลใจ :  อิสระภาพเป็นสิ่งที่ทุกคนโหยหาไม่เว้นเด็ก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น