วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ความคิดคน

ชื่องาน : ความคิดคน
เทคนิค  : สีอะคริลิค
ขนาด :  18cm. X 25cm.
แรงบันดาลใจ :  ความคิดคนมีหลากหลาย บางครั้งคิดเพลินจนลืมว่ามีกี่มือ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น