วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2560

คนขายผัก

ชื่องาน :  คนขายผัก
เทคนิค  : digital art
ขนาด :  
แรงบันดาลใจ : จินตนาการเรื่อยเปื่อย

วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560

ตามองมือจับ

ชื่องาน :  ตามองมือจับ
เทคนิค  : digital art
ขนาด :  
แรงบันดาลใจ : จินตนาการเรื่อยเปื่อย

สอดส่ายสายตา

ชื่องาน :  สอดส่ายสายตา
เทคนิค  : digital art
ขนาด :  
แรงบันดาลใจ : จินตนาการเรื่อยเปื่อย

สาวใหญ่

ชื่องาน :  สาวใหญ่
เทคนิค  : digital art
ขนาด :  
แรงบันดาลใจ : จินตนาการเรื่อยเปื่อย

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560

ยายข้าวต้มมัด

ชื่องาน :  ยายข้าวต้มมัด
เทคนิค  : digital art
ขนาด :  
แรงบันดาลใจ : จินตนาการเรื่อยเปื่อย

พ่อค้าหอมแดง

ชื่องาน :  พ่อค้าหอมแดง
เทคนิค  : digital art
ขนาด :  
แรงบันดาลใจ : จินตนาการเรื่อยเปื่อย

แม่ค้ากระเป๋า

ชื่องาน :  แม่ค้ากระเป๋า
เทคนิค  : digital art
ขนาด :  
แรงบันดาลใจ : จินตนาการเรื่อยเปื่อย

วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560

ดอกไม้ในขวด

ชื่องาน :  ดอกไม้ในขวด
เทคนิค  : digital art
ขนาด :  
แรงบันดาลใจ : จินตนาการเรื่อยเปื่อย

ดอกไม้ในแจกัน

ชื่องาน :  ดอกไม้ในแจกัน
เทคนิค  : digital art
ขนาด :  
แรงบันดาลใจ : จินตนาการเรื่อยเปื่อย

ฉันเห็นดอกไม้

ชื่องาน :  ฉันเห็นดอกไม้
เทคนิค  : digital art
ขนาด :  
แรงบันดาลใจ : จินตนาการเรื่อยเปื่อย